Loading...

Quản lý tài sản nhanh chóng, dễ dàng, minh bạch

Số hóa và quản lý toàn bộ thông tin văn bản, tài liệu, công việc và quy trình quản lý tài sản trong doanh nghiệp.

Đăng ký trải nghiệm

Kiểm soát

Quản lý tài sản thủ công gây hỗn độn và phiền toái, làm khó khăn việc kiểm soát và bảo trì

Tra cứu

Thông tin tài sản lưu trữ không đầy đủ, gây lãng phí thời gian tìm kiếm và rủi ro mất thông tin lớn.

Báo cáo

Ghi chép thủ công chỉ là mô tả, không hỗ trợ tạo biểu đồ và phân tích chỉ số

Quyết định

Nhà quản lý phải dành nhiều thời gian theo dõi nhiều báo cáo, tài liệu từ nhiều nguồn và nhiều phòng ban

Image

Kiểm soát toàn bộ vòng đời tài sản

Theo dõi tình trạng, hiệu suất và chi phí bảo trì tài sản liên tục mọi lúc mọi nơi.

Theo dõi nhật ký bảo trì như kế hoạch bảo trì, ngân sách bảo trì bất kỳ lúc nào, bất kỳ địa điểm nào trên ứng dụng di động hoặc máy tính.

Tổ chức và phân loại tài sản dựa trên loại, địa điểm, phòng ban và plant, với cấu trúc cây đơn vị khoa học.

Image

Truy xuất thông tin tài sản bất kỳ lúc nào, ở mọi địa điểm

Sổ tay tài sản: theo dõi chi tiết và hiệu quả

Theo dõi vị trí, nhà cung cấp, bảo hành, tài liệu, hướng dẫn, hình ảnh, chỉ số vận hành và thông tin quan trọng khác của tài sản. Cập nhật liên tục thông tin sử dụng của nhân sự, vật tư và nguyên liệu trong vận hành tài sản.

Tối ưu hóa Quản lý Tài sản với Mã QR

Dữ liệu được cập nhật theo thời gian thực và tìm kiếm nhanh chóng với Mã QR tại hiện trường. Theo dõi chi phí, tốc độ sửa chữa, tần suất hỏng hóc, và sử dụng phụ tùng một cách chi tiết.

Image

Hạn chế gián đoạn hiệu suất, tiết kiệm chi phí bằng phân tích dữ liệu

Cập nhật thông tin nhanh chóng theo thời gian thực.

Kiểm soát chi phí bảo trì thông qua so sánh kế hoạch và thực tế các hoạt động bảo trì.

Phân tích chi phí và kế hoạch bảo trì hiệu quả từ dự trù ngân sách cho tới thực tế sử dụng.

Image

Chỉ cần một màn hình để ra quyết định

Quản lý chi tiết và linh Hoạt

Thông tin toàn diện về công việc: Số lượng, tiến độ và trạng thái theo yêu cầu. Hiểu rõ loại yêu cầu và theo dõi tiến độ xử lý qua biểu đồ linh hoạt. Đánh giá số lượng theo loại kiểm tra và trạng thái xử lý.

Phê duyệt nhanh chóng, hiệu quả

Biết được số lượng tải sản và biểu đồ phân loại tài sản, cũng như biết được chi phí và biểu đồ phân loại chi phí cho từng hạn mục công việc, dự án bảo trì, bảo dưỡng tài sản.

Dùng thử miễn phí ngay CMMS.vn!

Chỉ với 400.000đ trải nghiệm Quản lý tài sản nhanh chóng, dễ dàng