Loading...

Kế hoạch bảo trì thông minh, vận hành suôn sẻ

Bằng cách lập kế hoạch bảo trì định kì, doanh nghiệp có thể giảm thời gian dừng máy, nâng cao hiệu suất làm việc của nhóm kỹ thuật, và đảm bảo tài sản luôn hoạt động ổn định.

Đăng ký trải nghiệm

Hiệu quả

Tăng hiệu quả công việc bảo trì thông qua kế hoạch cụ thể và các chỉ số đo lường, đánh giá chi tiết

Tổng quan

Theo dõi hành trình và vòng tài sản, giúp doanh nghiệp hiểu và có cái nhìn toàn diện về đầu tư tài sản, máy móc

Cải thiện

Cải thiện năng suất sử dụng tài sản, sự cộng tác của nhân viên cùng kế hoạch bảo trì định kỳ

Tăng trưởng

Gia tăng hiệu suất làm việc của máy móc, thiết bị bằng cách nắm bắt hoạt động sử dụng tài sản được phân tích dựa trên báo cáo thực

Image

Kế hoạch bảo trì đơn giản hơn bao giờ hết

Tạo kế hoạch bảo trì không giới hạn theo ngày, tháng, quý, năm, bao gồm thời gian bắt đầu và kết thúc, cùng với việc lựa chọn người thẩm định và người xét duyệt.

Quản lý danh sách công việc trong kế hoạch theo danh mục tài sản, hiển thị tổng hợp thống kê về các chi tiết kế hoạch bảo trì, bao gồm thông tin về vật tư, nguồn nhân lực, chi phí, và người phụ trách.

Tạo dự toán chi phí bảo trì, ghi nhận giờ làm việc, và liên kết phụ tùng và thiết bị với tài sản và công việc.

Image

Tự động hoá các quy trình bảo trì định kỳ.

Tự động thông báo qua điện thoại di động và email khi tạo lịch bảo trì, đến hạn, và lưu thông tin vào nhật ký tài sản khi công việc hoàn thành.

Lập lịch bảo trì dễ dàng với sắp xếp theo tài sản, nhiệm vụ, và theo dõi trạng thái công việc. Biết được công việc nào đã được lập kế hoạch và công việc nào đã được giao

Cung cấp tính năng điều chỉnh mức độ ưu tiên, thay đổi nội dung chi tiết công việc, bổ sung tài sản và phụ tùng, cũng như chỉ định kỹ thuật viên cho công việc bảo trì định kỳ.

Image

Hạn chế gián đoạn hiệu suất, tiết kiệm chi phí bằng phân tích dữ liệu

Cập nhật thông tin nhanh chóng theo thời gian thực.

Theo dõi tình hình bán hàng, tiến trình thực hiện kế hoạch của cá nhân, thành viên, đội nhóm.

Phân tích chi phí và kế hoạch bảo trì hiệu quả từ dự trù ngân sách cho tới thực tế sử dụng.

Image

Chỉ cần một màn hình để ra quyết định

Quản lý chi tiết và linh Hoạt

Thông tin toàn diện về công việc: Số lượng, tiến độ và trạng thái theo yêu cầu. Hiểu rõ loại yêu cầu và theo dõi tiến độ xử lý qua biểu đồ linh hoạt. Đánh giá số lượng theo loại kiểm tra và trạng thái xử lý.

Phê duyệt nhanh chóng, hiệu quả

Biết được số lượng tải sản và biểu đồ phân loại tài sản, cũng như biết được chi phí và biểu đồ phân loại chi phí cho từng hạn mục công việc, dự án bảo trì, bảo dưỡng tài sản.

Tăng trưởng vượt bậc

Tối ưu hoá năng xuất làm việc máy móc thiết bị chủ động