Loading...

Hiệu quả hơn, Giấy tờ ít hơn, Kiểm soát tốt hơn

Không cần tốn thời gian kiểm tra email, tin nhắn điện thoại, hoặc lịch sử chat để quản lý yêu cầu bảo trì!

Đăng ký trải nghiệm

Quản lý

Hỗ trợ doanh nghiệp quản lý ngân sách bảo trì và dòng tiền một cách rõ ràng, chi tiết, hiệu quả

Tự động

Hệ thống phê duyệt yêu cầu, tự động phát hiện trùng lặp và kiểm tra lịch sử trước khi gửi yêu cầu mới.

Tích hợp

Tự động tích hợp dữ liệu từ các phòng ban khác và hỗ trợ tích hợp hóa đơn điện tử và chữ ký số

Phân tích

Dùng dữ liệu để phân tích và đánh giá các chỉ số kế toán, tài chính, từ đó hoạch định kế hoạch bảo trì hợp lý cho doanh nghiệp

Image Image

Loại bỏ yêu cầu trùng lặp

Tránh hoàn toàn các yêu cầu công việc trùng lặp thông qua hệ thống quản lý yêu cầu tập chung, giúp tiết kiệm thời gian và nguồn lực cho doanh nghiệp.

Rút ngắn thời gian xử lý yêu cầu bảo trì, dễ dàng phân công công việc và tự động cập nhật thông tin vào hồ sơ tài sản thiết bị.

Tối ưu hóa quy trình làm việc, tiết kiệm thời gian cho cả người gửi yêu cầu và đội ngũ kỹ thuật. Cung cấp phản hồi ngay lập tức cho người gửi yêu cầu về tình trạng xử lý bảo trì.

Image

Liên tục cải thiện quá trình làm việc giữa các phòng ban

Quản lý công việc và tài sản linh hoạt

Tạo công việc và quản lý tài sản một cách linh hoạt. Hiển thị trạng thái công việc dễ dàng và đồng bộ hóa trên nhiều thiết bị.

Tối ưu hóa quản lý thông tin và yêu cầu bảo trì

Cung cấp tùy chọn dễ dàng để nhập thông tin chi tiết về tài sản, tải lên hình ảnh mô tả, và cung cấp thông tin quan trọng, giúp tối ưu hóa thời gian xử lý yêu cầu bảo trì một cách hiệu quả.

Image Image

Hỗ trợ đội ngũ bảo trì luôn sẵn sàng, dù ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào

Tra cứu thông tin quan trọng về tài sản và dự đoán sự cố dựa trên thông tin vận hành, thời gian ngừng máy, và lịch sử kiểm tra.

Nhận thông tin công việc qua điện thoại di động, email và thực hiện công việc tại khu vực cần bảo trì tài sản.

Dashboard cung cấp biểu đồ và thông tin đầy đủ để dễ dàng theo dõi và quản lý kế hoạch bảo trì cũng như các yêu cầu công việc.

Image

Phù hợp cho cả người mới

Ứng dụng di động CMMS linh hoạt

Tùy chỉnh ứng dụng di động theo nhu cầu của người sử dụng với khả năng tra cứu đa dạng và thông tin minh bạch liên tục.

Quy trình bảo trì tiêu chuẩn

Dashboard tổng quan dễ dàng theo dõi, được thiết kế theo quy trình nghiệp vụ bảo trì tiêu chuẩn, phù hợp cho mọi người trong lĩnh vực.

Image Image

Tự động thông báo và nhắc nhở mọi lúc

Dashboard tổng quan dễ dàng theo dõi, được thiết kế theo quy trình nghiệp vụ bảo trì tiêu chuẩn, phù hợp cho mọi người trong lĩnh vực.

Hệ thống giám sát trạng thái công việc minh bạch và rõ ràng cung cấp thông báo nhanh chóng về các yêu cầu bảo trì. Hệ thống giám sát trạng thái công việc minh bạch và rõ ràng, cung cấp thông báo thông minh về các yêu cầu bảo trì.

Cảnh báo trạng thái xử lý yêu cầu tức thời, có khả năng điều chỉnh theo yêu cầu tuỳ theo nhu cầu sử dụng.

Quản lý bảo trì đơn giản

Cùng +100 doanh nghiệp đang sử dụng