Loading...

Kho vật tư thông minh - Tối ưu hóa dễ dàng!

Quản lý kho vật tư nhanh chóng, hiệu quả, tối ưu hóa quá trình và giảm thời gian công việc trong quản lý vật tư, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và tăng năng suất.

Đăng ký trải nghiệm

Rõ ràng

Mọi thông tin được lưu trữ trên hệ thống một cách rõ ràng, dễ dàng tra cứu và lọc thông tin

Bảo mật

Đảm bảo an toàn thông tin tài sản, bảo vệ dữ liệu và cải thiện quản lý bảo trì với sự an tâm tuyệt đối

Xuyên suốt

Quản lý và kiểm soát tồn kho vật tư, đảm bảo nguồn cung ứng liên tục và hiệu quả.

Nhanh chóng

Quản lý kho vật tư nhanh chóng, tối ưu hóa cung ứng và giảm thời gian tìm kiếm, đảm bảo hiệu suất tối đa

Image

Quản lý tồn kho vật tư và phụ tùng thay thế

Thông báo tự động về tồn kho thiếu và gửi đề xuất mua hàng, cảnh báo tồn kho theo ngưỡng quy định.

Tạo danh mục kho và vật tư không hạn chế, quản lý đơn mua hàng và đề xuất mua sắm chi tiết, minh bạch.

Cập nhật số lượng tồn kho ngay khi sử dụng trong công việc bảo trì. Theo dõi việc sử dụng phụ tùng, vật tư theo nhân sự và thời gian.

Image

Thông báo và báo nhắc tự động

Cảnh báo tự động cho ngưỡng tồn kho, vận hành, và tạo yêu cầu bảo trì từ cảnh báo.

Cảnh báo trạng thái công việc thông minh, giám sát tự động và theo thời gian thực các yêu cầu cũng như trạng thái xử lý.

Cảnh báo tự động trạng thái xử lý yêu cầu, tuỳ chỉnh hoàn toàn theo nhu cầu với quy tắc cảnh báo đã được thiết lập.

Image

Chỉ cần một màn hình để ra quyết định

Quản lý chi tiết và linh Hoạt

Thông tin toàn diện về công việc: Số lượng, tiến độ và trạng thái theo yêu cầu. Hiểu rõ loại yêu cầu và theo dõi tiến độ xử lý qua biểu đồ linh hoạt. Đánh giá số lượng theo loại kiểm tra và trạng thái xử lý.

Phê duyệt nhanh chóng, hiệu quả

Biết được số lượng tải sản và biểu đồ phân loại tài sản, cũng như biết được chi phí và biểu đồ phân loại chi phí cho từng hạn mục công việc, dự án bảo trì, bảo dưỡng tài sản.

Image

Hạn chế gián đoạn hiệu suất, tiết kiệm chi phí bằng phân tích dữ liệu

Cập nhật thông tin nhanh chóng theo thời gian thực.

Kiểm soát chi phí bảo trì thông qua so sánh kế hoạch và thực tế các hoạt động bảo trì.

Phân tích chi phí và kế hoạch bảo trì hiệu quả từ dự trù ngân sách cho tới thực tế sử dụng.

Tối ưu vật tự linh kiện

Luôn sẵn sàng trong trường hợp khẩn cấp!