Loading...

Tận dụng dữ liệu để lập kế hoạch mua hàng hiệu quả

Quy trình mua hàng chuẩn hóa sẽ giúp doanh nghiệp sễ dàng đánh giá tình hình hiện tại và khả năng tăng trưởng trong tương lai.

Đăng ký trải nghiệm

Tuân thủ

Tuân thủ chính sách mua hàng của doanh nghiệp cũng như các thủ tục của phòng kế toán

Kiểm soát

Kiểm soát tồn kho và ngân sách mua hàng nhằm đảm bảo số lượng hàng hóa luôn có sẵn

Quản lý

Quản lý chất lượng sản phẩm, chất lượng nhà cung cấp, đảm bảo đáp ứng đúng, đủ các tiêu chí đặt ra

Phân tích

Phân tích tình hình kinh doanh và khả năng tăng trưởng, từ đó xây dựng kế hoạch mua hàng hiệu quả

Image

Giảm thời gian cho quy trình mua sắm

Tự động hóa, tối ưu hóa các thao tác về dữ liệu và hoạt động lưu trữ, quản lý hồ sơ

Chuẩn hóa và số hóa quy trình kiểm tra, xác thực, phê duyệt thông tin mua hàng

Đảm bảo tính chính xác trong hoạt động mua hàng từ hóa đơn, quy trình cũng như kiểm soát ngân sách tốt hơn

Image

Quản lý chặt chẽ, chi tiết thông tin mua hàng

Quản lý thông tin mua hàng xuyên suốt quy trình đề nghị, đơn hàng, hóa đơn, người quản lý,... đảm bảo tính chính xác và nguồn dữ liệu đồng bộ.

Dễ dàng tìm kiếm thông tin đơn đặt, truy xuất thông tin theo thời gian, số chứng từ, nguồn cung cấp hoặc nội dung cụ thể.

Image

Phân tích và đánh giá chất lượng nhà cung cấp

Thông qua dữ liệu lịch sử với nhà cung cấp, doanh nghiệp có thể đánh giá được chất lượng, tiến độ, chi phí và hiệu quả của nhà cung cấp.

Kết hợp đánh giá nhu cầu tiêu dùng và đánh giá sản phẩm của khách hàng để xem xét chất lượng nhà cung cấp.

Sử dụng dữ liệu lịch sử để xây dựng chiến lược hợp tác nhà cung cấp và dự báo ngân sách phân bổ, số lượng đơn hàng đặt trước cho từng kỳ trong năm.

Image

Báo cáo thống kê mua hàng, PO

Báo cáo mua hàng cụ thể, chi tiết theo hóa đơn, mặt hàng, nhà cung cấp, giúp doanh nghiệp nắm được tình hình cũng như biến động mua hàng.

Thống kê PO chi tiết giúp doanh nghiệp quản lý và kiểm soát tối đa các hoạt động mua hàng

Quản lý quy trình mua hàng

Nhanh chóng và linh hoạt chỉ với một cú click