Loading...

CMMS-ADVANCE / Quản lý TS-TB nâng cao

Cảm ơn Quý khách đã lựa chọn gói CMMS-ADVANCE / Quản lý TS-TB nâng cao.

CMMS xin thông báo đơn hàng # của Quý khách đã được tiếp nhận và đang trong quá trình xử lý. Chúng tôi sẽ liên hệ với Quý khách trong thời gian sớm nhất.

Thông tin đơn hàng
Tên đơn vị:
Địa chỉ:
Mã số thuế:
Người liên hệ:
Điện thoại:
Email:
Gói dịch vụ tiêu chuẩn
CMMS-ADVANCE
1.500.000
5 users
(đ/tháng)
Lưu trữ: 20 GB
Đào tạo: 2 buổi **
Phí khởi tạo (**)
4.000.000
Dịch vụ bổ sung
Gói mua thêm
0 (đ/tháng)
Chức năng mua thêm
0 (đ/tháng)
Thêm người dùng + 0 (users)
0 (đ/tháng)
Thêm dung lượng + 0 (GB)
0 (đ/tháng)
Thêm buổi đào tạo tại VP khách hàng (HCM) + 0 (Buổi)
0 (**)
Thêm buổi đào tạo (Online / tại VP Workit HCM) + 0 (Buổi)
0 (**)
Kỳ thanh toán
Phí dịch vụ / kỳ
9.000.000
Chiết khấu thanh toán
0
Phí dịch vụ / kỳ (đã giảm)
9.000.000
Thanh toán kỳ đầu
0
0
Giá trị thanh toán kỳ đầu
0
Giá trị thanh toán kỳ tiếp
0
(đvt = đồng)
(** thanh toán 1 lần)